EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Energia

Employment and social policy

Lisääntyvät todisteet ilmastonmuutoksesta ja kasvava riippuvuus energiantuonnista ovat tukeneet Euroopan unionin (EU) päätöstä muuttua matalaenergiataloudeksi ja tuottaa energiaa varmalla, turvallisella, kilpailukykyisellä, paikallisella ja kestävällä tavalla.

EU:n energiamarkkinoiden tehokkaan toiminnan takaamisen lisäksi energiapolitiikalla edistetään energiverkostojen ja -tehokkuuden välistä yhteyttä. Se koskee energialähteitä aina fossiilisista polttoaineista ydinvoimaan ja uusiutuvaan energiaan (aurinko- ja tuulivoima, biomassa, maalämpö, vesi- ja vuorovesivoima).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artikla sisältää energia-alalle erityisen oikeusperustan, joka pohjautuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.