Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Energie

Employment and social policy

Semnele tot mai pronunțate ale schimbărilor climatice și dependența din ce în ce mai mare de energie au subliniat hotărârea Uniunii Europene de a deveni o economie cu consum scăzut de energie - energie care să fie stabilă, sigură, competitivă, produsă local și sustenabilă.

Pe lângă asigurarea unei funcționări eficiente a pieței energiei în UE, politica energetică promovează interconectarea rețelelor energetice și eficiența energetică. Sursele de energie avute în vedere variază de la combustibilii fosili și energia nucleară până la sursele regenerabile (energia solară, eoliană, biomasa, energia geotermală, hidroelectrică și maremotrică).

Articolul 194 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene introduce o bază juridică specifică pentru domeniul energiei, pornind de la competențele partajate între UE și statele sale membre.