Elfogadás Nem fogadom el

EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Employment and social policy

Az európai társadalom fejlődésen megy keresztül olyan tényezők hatására, mint a technológia előrehaladása, a globalizáció és a népesség idősödése. A társadalomra a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság, illetve annak kihatásai is döntő mértékben rányomták bélyegüket.

Az európai foglalkoztatás-, szociál- és esélyegyenlőségi politika célja az életkörülmények javítása a munkahelyteremtés, a fenntartható növekedés és a társadalmi kohézió növelésének ösztönzése révén.

Az Európai Unió (EU) a társadalmi változások mozgatórugójaként törekszik a foglalkoztatás növelésére és a munkavállalók mobilitásának fokozására, a foglalkoztatás minőségének és a munkafeltételeknek a javítására, a munkavállalók tájékoztatására és véleményük megkérdezésére, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés elleni küzdelem előmozdítására, valamint a szociális védelmi rendszerek korszerűsítésére.