Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik

Employment and social policy

Det europæiske samfund er under udvikling på grund af faktorer som de teknologiske fremskridt, globaliseringen og den aldrende befolkning. Den økonomiske og finansielle krise i 2008 og krisens konsekvenser har ligeledes haft en afgørende indvirkning på samfundet.

Den europæiske beskæftigelsespolitik, socialpolitik og ligestillingspolitik skal forbedre levevilkår ved at fremme beskæftigelsen, den bæredygtige vækst og en større social samhørighed.

EU fungerer som katalysator på de sociale forandringer, idet Unionen søger at øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, jobkvalitet og arbejdsvilkår, information og rådgivning til arbejdstagerne, bekæmpelse af fattigdom og social udelukkelse, fremme af ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling samt modernisering af de sociale sikringssystemer.