Werkgelegenheid en sociaal beleid

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

De Europese maatschappij evolueert als gevolg van factoren als de technologische vooruitgang, globalisering en de vergrijzing van de bevolking. Bovendien is de samenleving zwaar getroffen door de economische en financiële crisis van 2008 en de gevolgen van die crisis.

Het Europese beleid inzake werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen wil de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren door het stimuleren van werkgelegenheid, duurzame groei en een hechtere sociale samenhang.

De EU fungeert als katalysator voor veranderingen op sociaal gebied en richt zich op het scheppen van meer banen, de kwaliteit van de banen en de arbeidsvoorwaarden, de mobiliteit van werknemers, de voorlichting en raadpleging van werknemers, de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, het bevorderen van gelijke kansen, het bestrijden van discriminatie, alsook de modernisering van de sociale-beschermingsstelsels.