EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Employment and social policy

Eurooppalainen yhteiskunta kehittyy erilaisten tekijöiden, kuten teknisen kehityksen, globalisoitumisen ja väestön ikääntymisen, vuoksi. Siihen on vaikuttanut valtavasti myös vuonna 2008 alkanut talous- ja rahoituskriisi jälkimaininkeineen.

EU:n työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvopolitiikalla pyritään kohentamaan elinoloja edistämällä kestävää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

EU toimii sosiaalisten muutosten käynnistäjänä pyrkien lisäämään työllisyyttä ja työntekijöiden liikkuvuutta, parantamaan työpaikkojen laatua ja työoloja, tiedottamaan työntekijöille ja kuulemaan heitä, torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, torjumaan syrjintää sekä uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä.