EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Zaměstnanost a sociální politika

Employment and social policy

Evropská společnost se vyvíjí v důsledku různých faktorů, jako je technologický pokrok, globalizace a stárnoucí obyvatelstvo. Zásadně na ni dopadla také hospodářská a finanční krize v roce 2008 a její důsledky.

Evropské politiky zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí mají za cíl zlepšení životních podmínek lidí prostřednictvím podpory zaměstnanosti, udržitelného růstu a větší sociální soudržnosti.

EU je katalyzátorem sociální změny a usiluje o zvýšení zaměstnanosti a mobility pracovníků, zlepšení kvality pracovních míst a pracovních podmínek, informování a konzultování pracovníků, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu rovných příležitostí a boj proti diskriminaci a modernizaci systémů sociální ochrany.