EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Politika zaposlovanja in socialna politika

Evropska družba se razvija na podlagi dejavnikov, kot so tehnološki napredek, globalizacija in starajoče se prebivalstvo. Ključnega pomena je bil tudi velik vpliv gospodarske in finančne krize v letu 2008 in njenih posledic.

Cilj evropske politike zaposlovanja, socialne politike in politike enakih možnosti je izboljšati življenjske pogoje s spodbujanjem zaposlovanja, trajnostne rasti in večje socialne kohezije.

EU je pobudnica socialnih sprememb, pri čemer si prizadeva za povečanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev, izboljšanje kakovosti delovnih mest in delovnih pogojev, obveščanje in posvetovanje z delavci, boj proti revščini in socialni izključenosti, spodbujanje enakih možnosti in boj proti diskriminaciji ter modernizacijo sistema socialne zaščite.