EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

Svojim programima za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Europska unija (EU) razvija i jača europsku dimenziju, promiče mobilnost i potiče međunarodnu suradnju programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Obrazovanje i osposobljavanje također igraju ključne uloge u gospodarstvu utemeljenom na znanju, kao i politike za mlade i sport. Sve to podržava oporavak, rast i zapošljavanje poticanjem stvaranja visokokvalificiranog, svestranog i prilagodljivog stanovništva.

EU podupire i nadopunjuje aktivnosti država članica EU-a u skladu sa člancima 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Europski prostor obrazovanja temelji se za zajedničkoj viziji: do 2025. svi trebaju imati pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju u istinski zajedničkom europskom prostoru za učenje, pri čemu se u potpunosti poštuje odgovornost država članica za nastavni sadržaj i ustroj obrazovnih sustava. Učenici i učitelji trebali bi se jednostavno prebacivati iz jednog obrazovnog sustava u drugi u različitim državama članicama, a kultura cjeloživotnog učenja trebala bi postati normom.

Pandemija bolesti COVID-19 i dugotrajno razdoblje u kojem su škole bile zatvorene dodatno su istaknuli potrebu za uklanjanjem prepreka i korištenju prilika digitalnog obrazovanja. Uz akcijski plan za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021.–2027. EU podupire održivo i djelotvorno prilagođavanje sustava obrazovanja i osposobljavanja država članica digitalnom dobu.