EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom, sport

Uddannelse og erhvervsuddannelse samt ungdoms- og sportspolitik spiller en afgørende rolle i en videnbaseret økonomi. Disse områder er faktorer, der er med til at skabe vækst og beskæftigelse ved at fremme udviklingen af en højt kvalificeret befolkning, samtidig med at de styrker den sociale samhørighed og det aktive medborgerskab inden for Den Europæiske Union (EU). Gennem programmerne for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport udvikler EU den europæiske dimension og fremmer mobiliteten og det internationale samarbejde. EU støtter og supplerer medlemsstaternes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.