EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Haridus, koolitus, noored, sport

Employment and social policy

Haridusel ja koolitusel ning noorsoo- ja spordipoliitikal on teadmistepõhises majanduses äärmiselt oluline roll, kuna need toetavad majanduskasvu ja tööhõivet, pannes aluse kõrge kvalifikatsiooniga ja kohanemisvõimelisele elanikkonnale. Samuti tugevdavad need sotsiaalset ühtekuuluvust ja kodanikuaktiivsust Euroopa Liidus (EL). Haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammide kaudu arendab ja tugevdab EL Euroopa mõõdet ning edendab liikuvust ja rahvusvahelist koostööd. EL toetab ja täiendab liikmesriikide tegevust kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 165 ja 166.