Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Vzdělávání, odborná příprava, mládež, sport

Employment and social policy

Vzdělávání, odborná příprava a politika v oblasti mládeže a sportu hrají zásadní roli ve znalostní ekonomice, protože podněcují hospodářský růst a zaměstnanost tím, že díky nim se obyvatelstvo stává vysoce kvalifikovaným a přizpůsobivým. Posilují také sociální soudržnost a aktivní občanství v rámci Evropské unie (EU). EU prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a programů pro mládež a sport rozvíjí a posiluje tzv. evropský rozměr, a to tím, že podporuje mobilitu a mezinárodní spolupráci. EU podporuje a doplňuje činnosti členských států v souladu s články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie.