EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Edukacja, szkolenia, młodzież, sport

Employment and social policy

Zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywają kształcenie, szkolenie i polityka na rzecz młodzieży i sportu. Czynniki wspierające wzrost oraz zatrudnienie poprzez sprzyjanie powstawaniu wysoce wykwalifikowanego i zdolnego do adaptacji kapitału ludzkiego, wspierają także spójność społeczną oraz aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej (UE). Poprzez kształcenie, szkolenie oraz programy na rzecz młodzieży i sportu UE rozwija i umacnia europejski wymiar, promując mobilność i zachęcając do międzynarodowej współpracy. Unia wspiera oraz uzupełnia działania państw członkowskich zgodnie z art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.