Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken, sport

Employment and social policy

In een kenniseconomie is een essentiële rol weggelegd voor onderwijs en opleiding, en het beleid inzake jeugdzaken en sport. Deze factoren bevorderen de groei en werkgelegenheid doordat ze aan de basis liggen van een hooggekwalificeerde, flexibele bevolking en dragen ook bij tot de sociale samenhang en het actieve burgerschap in de Europese Unie (EU). Door middel van programma's voor onderwijs, opleiding, de jeugd en sport ontwikkelt en versterkt de EU de Europese dimensie en bevordert zij mobiliteit en internationale samenwerking. De EU ondersteunt de actie van de lidstaten en vult deze aan, zoals is bepaald in de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.