Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Økonomi og valuta

Employment and social policy

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) henviser til den tætte samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker på europæisk niveau. 18 af EU’s medlemslande er gået skridtet videre og har indført euroen som deres fælles valuta. Medlemsstaterne er i henhold til politikken forpligtede til at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud (»stabilitets- og vækstpagten«). Baggrunden for ØMU’en findes i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit VII om økonomisk politik og valutapolitik).

Som følge af statsgældskrisen i 2008 er den økonomiske og finanspolitiske styring i hele EU blevet styrket betydeligt, navnlig i eurozonen.

Se også: