EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Hospodárske a menové záležitosti

Hospodárska a menová únia predstavuje úzku koordináciu hospodárskych politík členských štátov Európskej únie (EÚ) na európskej úrovni, pričom 19 členských štátov postúpilo o krok ďalej a prijalo euro za svoju menu. V rámci európskeho semestra členské štáty koordinujú svoje hospodárske politiky na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti, stabilných verejných financií a finančnej stability. Príslušný základ hospodárskej a menovej únie sa nachádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie (hlava VIII o hospodárskej a menovej politike).

V dôsledku pandémie COVID-19 boli navrhnuté nové politiky a nástroje, ktoré pomôžu európskemu hospodárstvu vyjsť z krízy odolnejšie a lepšie pripravené na zelenú a digitálnu transformáciu.