Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Afaceri economice și monetare

Employment and social policy

Uniunea economică și monetară (UEM) se referă la strânsa coordonare a politicilor economice ale statelor membre la nivel european. 18 dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) au mers și mai departe în acest sens, adoptând moneda euro. În baza acestei politici, statele membre se angajează să evite deficitele de buget excesive („Pactul de stabilitate și creștere”). Contextul relevant pentru UEM poate fi găsit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Titlul VIII privind politica economică și monetară).

Ca reacție la criza datoriilor suverane din 2008 a fost consolidată substanțial guvernanța economică și fiscală în întreaga UE, în special în zona euro.

V-ar mai putea interesa: