Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Economische en monetaire zaken

Employment and social policy

De Economische en Monetaire Unie (EMU) houdt een nauwe coördinatie op Europees niveau in van het economisch beleid van de lidstaten. 18 EU-landen zijn verder gegaan door de invoering van de euro als munteenheid. Krachtens dit beleid dienen lidstaten buitensporige overheidstekorten te vermijden („Stabiliteits- en groeipact”). De relevante achtergrond van de EMU wordt beschreven in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (titel VIII over economisch en monetair beleid).

In reactie op de staatsschuldencrisis van 2008 is het economisch en begrotingsbeleid in de hele EU aanzienlijk geïntensiveerd, in het bijzonder in de eurozone.

Iets voor u?: