EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Ekonomisk och monetär politik

Employment and social policy

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) innebär en ökad samordning av medlemsländernas ekonomiska politik på EU-nivå. 18 EU-länder har gått längre och infört euron som sin valuta. Enligt denna politik måste medlemsstaterna undvika för stora budgetunderskott (stabilitets- och tillväxtpakten). Du kan läsa mer om vad som ligger bakom EMU i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning VIII om ekonomisk och monetär politik).

Efter statsskuldskrisen 2008 har EU:s ekonomiska och finanspolitiska styrning stärkts avsevärt, framförallt inom euroområdet.

Se också: