EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Rozwój

Unia Europejska (UE) jest głównym podmiotem w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej, jednym z czterech najważniejszych aspektów jej polityki zewnętrznej. Fundamenty współpracy rozwojowej położono w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tytuł III). Głównym celem tej polityki jest ograniczanie i eliminowanie ubóstwa, poprzez skupianie się na krajach najbardziej potrzebujących wsparcia oraz na takich aspektach, jak ochrona społeczna, zdrowie, kształcenie, zatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważone rolnictwo i energia. Polityka rozwojowa UE podlega stopniowym zmianom: początkowo dotyczyła jedynie krajów i terytoriów zamorskich związanych z UE, jednak została rozszerzona i obecnie obejmuje także wszystkie kraje rozwijające się.