EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Bistånd

development

Politiken för utvecklingssamarbete är en av pelarna i Europeiska unionens (EU:s) yttre åtgärder. EU:s politik för utvecklingssamarbete bygger på de grundläggande principer som fastställs i de europeiska fördragen (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [avdelning III]). Dess främsta mål är att minska och på lång sikt utrota fattigdomen. Den främjar hållbarhet i alla dess dimensioner – socialt, miljömässigt, ekonomiskt och politiskt. EU tar itu med globala utmaningar genom internationella partnerskap som upprätthåller och främjar europeiska värderingar och intressen och bidrar till fred och välstånd i världen. EU och dess medlemsstater är de främsta givarna av offentligt utvecklingsbistånd i världen.