EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Ontwikkeling

De Europese Unie (EU) is een belangrijke actor op het gebied van ontwikkelingshulp, een van de vier hoofdelementen in haar buitenlandbeleid. De grondslagen van de ontwikkelingshulp van de Unie zijn verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (titel III). Het hoofddoel van dit beleid is het bestrijden van armoede; het beleid richt zich op de armste landen en concentreert zich op aspecten zoals sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs, werk, bedrijfsontwikkeling, duurzame landbouw en energie. Het ontwikkelingsbeleid van de EU is geleidelijk aan uitgewerkt. Aanvankelijk besloeg het alleen met de EU geassocieerde landen en gebieden overzee, maar later werd het uitgebreid en ging het alle ontwikkelingslanden omvatten.