EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Udvikling

Employment and social policy

Den Europæiske Union (EU) er den største bidragyder, hvad angår udviklingsbistand på verdensplan, og anser udviklingsbistand som en af fire prioriteter i sin udenrigspolitik. EU's udviklingssamarbejde bygger på traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit III). Hovedmålet med denne politik er at nedbringe og bekæmpe fattigdom og har fokus på de mest udsatte lande samt aspekter såsom social beskyttelse, sundhed, uddannelse, job, virksomhedsudvikling, bæredygtigt landbrug og energi. EU's udviklingspolitik er blevet til gradvist. I starten dækkede den de oversøiske lande og territorier, som var tilknyttet EU, men senere blev den udvidet til også at omfatte alle udviklingslande.