EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Carina

Carinska unija, ki obstaja že od leta 1968, je glavni temelj Evropske Unije (EU). Njena značilnost je, da so meje med državami članicami v zvezi z vso blagovno menjavo odpravljene (člen 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)). Carine ter vse dajatve s podobnim učinkom med državami članicami so prepovedane.

Za blago iz držav, ki niso članice EU, se na zunanjih mejah uporablja skupna carinska tarifa skupaj z integrirano tarifo (TARIC). Za prosti pretok blaga v EU veljajo pravila notranjega trga in nekatere določbe skupne trgovske politike. Poleg tega carinska zakonika Skupnosti in Unije zagotavljata, da carinski organi držav članic pravila enotno uporabljajo.