EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Toll

1968. aastal asutatud tolliliit, mida iseloomustab sisepiiride puudumine, on Euroopa Liidu (EL) äärmiselt oluline tugisammas, millel põhineb igasugune kaubavahetus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 28). Impordi- ja eksporditollimaksude ja muude samasugust mõju avaldavate maksude kohaldamine on liikmesriikide vahel keelatud.

Välispiiridel kohaldatakse kolmandatest riikidest pärinevate kaupade suhtes ühist tollitariifistikku ja Euroopa ühenduste integreeritud tariifistikku. Liidu piires vabalt liikuvad kaubad peavad olema kooskõlas siseturu eeskirjadega ja ühise kaubanduspoliitika teatavate sätetega. Lisaks aitavad sellised instrumendid nagu ühenduse tolliseadustik tagada, et liikmesriikide tolliasutused kohaldavad norme ühetaoliselt.