EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Muitinė

Employment and social policy

1968 m. įkurta Muitų sąjunga yra esminis Europos Sąjungos (ES) pagrindas. Tai reiškia, jog tarp valstybių narių panaikintos sienos prekybai prekėmis (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 28 straipsnis). Valstybėms narėms draudžiama rinkti muitus ir panašų poveikį turinčius mokesčius.

Prie išorės sienų prekėms iš ne ES valstybių narių taikomas bendrasis muitų tarifas ir integruotasis tarifas (TARIC). ES viduje laisvai judančioms prekėms taikomos vidaus rinkos taisyklės ir kai kurios bendros prekybos politikos nuostatos. Be to, Bendrijos ir Sąjungos muitinės kodeksai užtikrina, kad valstybių narių muitinės taikytų vienodus standartus.

Taip pat žr.: