Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Kultúra

Employment and social policy

Úloha Európskej únie (EÚ) v oblasti kultúry je vymedzená v článku 167 Zmluvy o fingovaní Európskej únie - EÚ podporuje, koordinuje alebo dopĺňa činnosť členských štátov a snaží sa o zdôrazňovanie spoločného kultúrneho dedičstva Európy.

EÚ podporuje činnosť na ochranu kultúrneho dedičstva a presadzuje spoluprácu a nadnárodné výmeny medzi kultúrnymi inštitúciami v členských štátoch. V období rokov 2014 až 2020 sa bude vykonávať nový program financovania Kreatívna Európa. Ďalšími iniciatívami v tejto oblasti sú Dni kultúrneho dedičstva (miestne iniciatívy na sprístupnenie miest, ku ktorým bežne nemá verejnosť prístup) a Hlavné mestá kultúry, ktoré sa vytvorili v roku 1985.

EÚ tiež spolupracuje s ďalšími medzinárodnými organizáciami pri riešení problémov s nelegálnym obchodovaním s kultúrnymi predmetmi.

Pozri tiež: