EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Kultura

Employment and social policy

Art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej definiuje rolę Unii (UE) w obszarze kultury: ma ona wspierać, koordynować i uzupełniać działania państw członkowskich i dążyć do zaakcentowania wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy.

UE wspiera działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promuje współpracę i wymianę międzynarodową między instytucjami kulturalnymi w państwach członkowskich. W latach 2014-2020 realizowany będzie nowy program finansowania „Kreatywna Europa”. Do innych inicjatyw należą Europejskie Dni Dziedzictwa (inicjatywy na szczeblu lokalnym, w ramach których możliwy jest dostęp do miejsc zwykle nieudostępnianych publicznie) oraz Europejska Stolica Kultury. Obie inicjatywy realizowane są od 1985 r.

We współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi UE podejmuje także działania w takich sprawach, jak zwalczanie nielegalnego obrotu dobrami kultury.

Polecamy: