Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Cultuur

Employment and social policy

In artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de rol van de Europese Unie (EU) op het gebied van cultuur vastgelegd: het ondersteunt en coördineert het werk van de lidstaten en vult het aan. Daarnaast wil het nadruk leggen op het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Europa.

De EU steunt acties om het culturele erfgoed te bewaren en om de samenwerking en transnationale uitwisselingen tussen culturele instellingen in lidstaten te bevorderen. Het nieuwe financieringsprogramma „Creatief Europa” loopt van 2014 tot 2020. Andere initiatieven zijn onder andere Dagen van het erfgoed (lokale initiatieven waarmee plaatsen die normaal gezien niet toegankelijk zijn voor het publiek worden opengesteld) en Culturele hoofdsteden, beide gestart in 1985.

De EU werkt ook samen met andere internationale organisaties om problemen zoals de illegale handel in cultuurgoederen aan te pakken.

Iets voor u?: