Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kultūra

Employment and social policy

Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pants nosaka Eiropas Savienības (ES) lomu kultūras jomā - tā atbalsta, koordinē vai papildina dalībvalstu pasākumus un tiecas izcelt Eiropas kopīgo kultūras mantojumu.

ES atbalsta pasākumus ar mērķi aizsargāt kultūras mantojumu un veicināt sadarbību un starptautisku informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kultūras iestādēm. Laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam darbosies jauna finansējuma programma “Radošā Eiropa”. Citas iniciatīvas ietver Kultūras mantojuma dienas (vietējas iniciatīvas, kas sniedz pieeju objektiem, kuri parasti nav atvērti plašākai sabiedrībai) un Kultūras galvaspilsētas - abas iniciatīvas tika uzsāktas 1985. gadā.

ES arī sadarbojas ar citām starptautiskajām organizācijām, lai risinātu tādas problēmas kā kultūras preču kontrabanda.

Skatīt arī: