Sutikti Nesutikti

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Kultūra

Employment and social policy

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnis apibrėžia Europos Sąjungos (ES) vaidmenį kultūros srityje: ji remia, koordinuoja arba papildo valstybių narių veiksmus ir siekia, kad Europos bendras kultūros paveldas būtų pirmoje vietoje.

ES remia veiksmus, saugančius kultūros paveldą ir skatina valstybių narių kultūros institucijų bendradarbiavimą bei tarptautinius mainus. Nauja finansuojama programa „Kūrybiška Europa“ bus vykdoma 2014-2020 metais. Kitos iniciatyvos yra „Paveldo dienos“ (vietos lygmeniu vykdomos iniciatyvos, suteikiančios galimybę patekti į vietas, kur visuomenė paprastai nėra įleidžiama) ir „Kultūros sostinės“ - abi pradėtos 1985 metais.

ES taip pat dirba su kitomis tarptautinėmis organizacijomis sprendžiant tokius klausimus kaip nelegali prekyba kultūros vertybėmis.

Taip pat žr.: