Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Kulttuuri

Employment and social policy

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklassa määritetään Euroopan unionin (EU) rooli kulttuurin alalla: se tukee, koordinoi tai täydentää jäsenvaltioiden toimintaa sekä pyrkii tuomaan esille Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä.

EU tukee toimia kulttuuriperinnön säilyttämiseksi sekä edistää jäsenvaltioiden kulttuurilaitosten yhteistyötä ja kansainvälistä vaihtoa. Uusi rahoitusohjelma ”Luova Eurooppa” on käynnissä kaudella 2014-2020. Muita hankkeita ovat Perinnepäivät (paikallisia hankkeita tutustumiseksi paikkoihin, jotka eivät yleensä ole auki yleisölle) sekä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi. Nämä molemmat ohjelmat käynnistettiin vuonna 1985.

EU tekee myös yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa torjuakseen kulttuuriesineiden salakuljetuksen kaltaisia ongelmia.

Katso myös: