Accepter Afvis

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Kultur

Employment and social policy

Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde definerer Den Europæiske Unions (EU’s) rolle på kulturområdet: EU støtter, koordinerer eller kompletterer medlemsstaternes initiativer og arbejder på at fremhæve den fælles kulturarv.

EU støtter foranstaltninger til bevarelse af kulturarven og fremmer samarbejde og tværnationale udvekslinger mellem kulturinstitutioner i medlemslandene. Fra 2014 til 2020 gennemføres et nyt støtteprogram med titlen »Kreativt Europa«. Andre initiativer er de europæiske kulturarvsdage (lokalt forankrede initiativer, som sikrer adgang til steder, der normalt ikke er åbne for offentligheden) og kulturhovedstæderne. Disse initiativer så begge dagens lys i 1985.

EU samarbejder ligeledes med andre internationale organisationer for at bekæmpe ulovlig handel med kulturgoder.

Se også: