EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Kultura

Employment and social policy

Úlohu Evropské unie (EU) v oblasti kultury definuje článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie: podporuje, koordinuje nebo doplňuje opatření členských zemí a usiluje o to, aby se společné evropské kulturní dědictví dostalo do popředí.

EU podporuje opatření s cílem zachovat kulturní dědictví a podporovat spolupráci a mezinárodní výměnu mezi kulturními institucemi v členských zemích. Nový program financování „Kreativní Evropa“ poběží v letech 2014 až 2020. K dalším iniciativám patří Dny kulturního dědictví (místní iniciativy, které umožňují přístup na místa, která běžně nejsou veřejně přístupná) a Evropské hlavní město kultury - obě začaly v roce 1985.

EU také spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi při řešení problémů, jako je nezákonné obchodování s kulturními statky.

Mohlo by vás zajímat: