EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Kultur

Employment and social policy

I artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs Europeiska unionens (EU) roll inom kulturområdet: unionen ska stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder och sträva efter att framhäva Europas gemensamma kulturarv.

EU ger stöd till åtgärder för att skydda kulturarvet och främjar samarbete och utbyte mellan kulturinstitutioner i medlemsstaterna. Ett nytt finansieringsprogram, ”Kreativa Europa”, kommer att löpa mellan 2014 och 2020. Andra initiativ är till exempel kulturarvsdagarna (lokalt baserade initiativ då människor får möjlighet att besöka platser som annars inte är öppna för allmänheten) och kulturhuvudstäderna, som båda lanserades 1985.

EU samarbetar också med andra internationella organisationer för att hantera frågor som olaga handel med kulturföremål.

Se också: