EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Kultura

culture

U članku 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) definirana je uloga Europske unije (EU) u području kulture. Cilj EU-a u tom sektoru jest „podupiranje, usklađivanje ili dopunjavanje djelovanja država članica”, kako je utvrđeno u članku 6. UFEU-a.

Na temelju nadahnuća „kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Europe”, ciljevi politike EU-a u području kulture jesu da „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava […] očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe” (članak 3. Ugovora o Europskoj uniji). Kulturnim i kreativnim sektorima EU može pomoći u pogledu oporavka u slučaju krize i poticati njihovu otpornost čineći ih održivijima u budućnosti.

Iako su države članice EU-a odgovorne za vlastite politike u području kulture, EU im pomaže u rješavanju zajedničkih izazova koji su raznoliki, od utjecaja digitalnih tehnologija do pružanja potpore inovacijama u kulturnim i kreativnim sektorima. 

EU podržava mjere očuvanja kulturne baštine te promicanja suradnje i transnacionalnih razmjena među kulturnim institucijama u državama članicama. Kulturni sektor ima koristi i od određenih prilika za financiranje u okviru programa Obzor Europa, Programa jedinstvenog tržišta, Mehanizma za oporavak i otpornost i sredstava u okviru kohezijske politike.

Novim programom financiranja Kreativna Europa (2021.–2027.) pruža se potpora kulturnim i kreativnim sektorima te prekograničnoj suradnji i aktivnostima umrežavanja za sve povezane sektore. Druge inicijative uključuju „Dane baštine” i „Prijestolnice kulture”, a obje su pokrenute 1985.

Nadalje, EU surađuje s međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO, Vijeće Europe i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj u borbi protiv trgovine kulturnim dobrima i promicanju lokalnog razvoja kroz kulturu.