Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Konsumenter

Employment and social policy

Europeiska unionen med sina 28 medlemsstater har drygt en halv miljard potentiella konsumenter. Konsumenterna spelar en avgörande ekonomisk och politisk roll i samhället, och i var och en av de olika medlemsländerna har man stegvis utarbetat metoder för att värna konsumenternas särskilda intressen. Sedan mitten av 1970-talet har EU försökt harmonisera dessa nationella metoder för att EU:s befolkning ska kunna vara säker på att ha samma höga skyddsnivå på hela den inre marknaden.

EU:s konsumentskyddspolitik syftar till att skydda konsumenternas intressen, hälsa och säkerhet, så som det anges i artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Denna politik främjar rätten till information och till konsumentutbildning, liksom rätten att organisera sig för att tillvarata sina intressen.

Se också: