Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Consumentenbeleid

Employment and social policy

Het Europa van de 28 telt iets meer dan een half miljard potentiële consumenten. De lidstaten hebben steeds verdergaande maatregelen genomen om de specifieke belangen te verdedigen van de consumenten, die een zeer belangrijke rol spelen in het economische en politieke leven. Sinds het midden van de jaren '70 stelt de Unie zich tot taak de nationale maatregelen te harmoniseren om Europeanen in de hele interne markt dezelfde mate van bescherming te bieden.

Het Europees consumentenbeleid beoogt de belangen van gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, zoals genoemd in artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit beleid bevordert het recht van de consument op voorlichting en vorming alsook zijn recht van vereniging om zijn belangen te behartigen.

Iets voor u?: