Elfogadás Nem fogadom el

EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Fogyasztói ügyek

Employment and social policy

A 28 tagú Európai Unióban több mint félmilliárd potenciális fogyasztó él. A tagállamok fokozatosan intézkedéseket dolgoztak ki a társadalomban kulcsfontosságú gazdasági és politikai szerepet játszó fogyasztók sajátos érdekeinek védelmére. Az 1970-es évek közepétől kezdődően az EU megpróbálta összehangolni ezeket a nemzeti intézkedéseket annak garantálása érdekében, hogy az európai polgárok az egységes piac minden pontján egyformán magas szintű védelemben részesüljenek.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 169. cikke értelmében az európai fogyasztóvédelmi politika célja a fogyasztók egészségének, biztonságának és érdekeinek védelme. A szakpolitika védi a fogyasztók tájékoztatáshoz és oktatáshoz, valamint az érdekeik védelmében történő önszerveződéshez való jogát.

Lásd még: