Spotřebitelé

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Evropská unie s 28 členskými státy má něco přes půl miliardy potenciálních spotřebitelů. Členské státy postupně rozvíjejí opatření zaměřená na zajištění specifických zájmů těchto spotřebitelů, kteří hrají důležitou ekonomickou a politickou roli ve společnosti. Od poloviny 70. let 20. století se EU snaží tato vnitrostátní opatření harmonizovat, aby evropským občanům zaručila stejně vysokou úroveň ochrany na celém jednotném trhu.

Evropská politika ve prospěch spotřebitelů usiluje o zajištění zdraví, bezpečnosti a zájmů spotřebitelů, jak stanovuje článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato politika podporuje práva spotřebitelů na informace a vzdělávání a jejich právo organizovat se v zájmu obrany svých zájmů.

Mohlo by vás zajímat: