EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Konkurrens

Fri konkurrens är en viktig faktor i en öppen marknadsekonomi. Den främjar ekonomiska resultat och erbjuder konsumenterna ett bredare urval av produkter och tjänster av bättre kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

EU:s konkurrenspolitik ser till att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids och att likartade regler tillämpas för samtliga företag som verkar på marknaden. I avdelning VII kapitel 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges EU:s grundläggande konkurrensregler.

Statligt stöd är enligt fördraget förbjudet, men det finns undantag eftersom sådant stöd kan vara berättigat för till exempel tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Man måste kunna visa att stödet inte snedvrider konkurrensen på ett sätt som strider mot allmänintresset.