EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Konkurencja

Employment and social policy

Swobodna konkurencja stanowi zasadniczy element otwartej gospodarki rynkowej. Pobudza ona efektywność gospodarczą oraz oferuje konsumentom szerszy wybór lepszej jakości produktów i usług po bardziej konkurencyjnych cenach.

Polityka konkurencji Unii Europejskiej gwarantuje, by konkurencja nie zniekształcała rynku wewnętrznego, zapewniając obowiązywanie podobnych zasad wobec spółek na nim działających. Tytuł VII rozdział 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyznacza podstawy wspólnotowych reguł konkurencji.

Pomoc publiczna jest zabroniona na mocy traktatu, choć dopuszczalne są wyjątki, ponieważ tego typu pomoc może być uzasadniona, przykładowo, usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Należy wówczas wykazać, że nie zakłócają one konkurencji w taki sposób, by były sprzeczne z interesem publicznym.