EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Konkurence

Employment and social policy

Brīva konkurence ir viens no galvenajiem brīvā tirgus ekonomikas elementiem. Tā veicina ekonomisko darbību un piedāvā patērētājiem plašāku kvalitatīvu produktu un pakalpojumu klāstu par konkurētspējīgākām cenām.

Eiropas Savienības konkurences politika paredz vienādu noteikumu piemērošanu visiem uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, tādējādi tajā netiek izkropļota konkurence. Līguma par Eiropas Savienības darbību VII nodaļas 1. sadaļā ir izklāstīti Kopienas noteikumi par konkurenci.

Valsts atbalsts ir aizliegts saskaņā ar Līgumu, lai gan ir iespējami izņēmumi, jo šādu atbalstu var pamatot, piemēram, ar vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem. Ir jāpierāda, ka tie nekropļo konkurenci tādā veidā, kas būtu pretrunā sabiedrības interesēm.