EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Konkurencija

Laisva konkurencija yra esminis atviros rinkos ekonomikos elementas. Ji skatina ekonominę veiklą ir siūlo vartotojams platesnį geresnės kokybės gaminių ir paslaugų pasirinkimą konkurencingesnėmis kainomis.

Europos Sąjungos konkurencijos politika užtikrina, kad konkurencija vidaus rinkoje neiškreipiama, taikant panašias taisykles visoms joje veikiančioms įmonėms. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VII antraštinės dalies 1 skyriuje išdėstytas Bendrijos taisyklių dėl konkurencijos pagrindas.

Sutartyje valstybės pagalba draudžiama, tačiau yra išimčių, jei pagalba gali būti pagrindžiama, pavyzdžiui, bendru ekonominiu interesu. Turi būti įrodyta, jog tai neiškreips konkurencijos ir neprieštaraus visuomenės interesams.