EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Versenypolitika

A szabad verseny a nyitott piacgazdaság egyik kulcseleme. A verseny ösztönzően hat a gazdasági teljesítményre és jobb minőségű termékek, szolgáltatások szélesebb választékát biztosítja a fogyasztóknak versenyképesebb árakon.

Az uniós versenypolitika biztosítja, hogy a belső piacon a verseny ne torzulhasson, mivel gondoskodik róla, hogy az ott tevékenykedő minden vállalkozásra azonos szabályok vonatkozzanak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés VII. címének 1. fejezete fekteti le a közösségi versenyjogi szabályok alapjait.

A szerződés értelmében tilos a vállalkozásoknak állami támogatást nyújtani, e szabály alól azonban vannak kivételek, mivel az állami támogatásnak például általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetén lehet létjogosultsága. Ilyen esetben igazolni kell, hogy a támogatás nem torzítja olyan mértékben a versenyt, amely ellentétes a közérdekkel.