EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Talousarvio

Employment and social policy

EU hyväksyy vuotuisen talousarvion, josta katetaan esimerkiksi köyhempiin alueisiin, infrastruktuuriin, tutkimukseen ja kehittämiseen, maatalouteen ja kalastukseen sekä hallintokuluihin kohdistuvat menot. Talousarvio on kooltaan noin yksi prosentti jäsenvaltioiden vuosittaisesta bruttokansantulosta.

Talousarvion varojen käytöstä 76 prosenttia delegoidaan jäsenvaltioille. Loppuosa menee kansainvälisille tai hallitustenvälisille virastoille, tai EU hallinnoi sitä keskitetysti. Tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti tutkivat tarkasti edellisen vuoden varainkäytön vastuuvapausmenettelyssä.

Talousarvio muodostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksista (jotka perustuvat niiden bruttokansantuloon), tullimaksuista ja jokaisen maan ALV-tulojen tietystä osasta.

EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014-2020) asetetaan jokaiselle menoluokalle katto, jota on noudatettava vuotuisesta talousarviosta sovittaessa.