EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Audiovisueel en mediabeleid

audiovisual_and_media

Meer dan één miljoen burgers van de Europese Unie (EU) zijn direct werkzaam in de audiovisuele en mediasector. Deze sector omvat niet alleen de traditionelere media, zoals radio en de publieke en commerciële omroep, maar ook de onafhankelijke productie van televisie en film. De nieuwe digitale technologieën hebben vergaande gevolgen voor de sector. Ze leiden tot een transformatie van het omroepen, de programmering, de productie en bezorgings- en betalingssystemen, en tot de creatie van nieuwe media, van digitale publicaties tot onlinediensten voor thuis of mobiele consumptie.

Het belang van de sector is vanuit economisch, maatschappelijk en cultureel gezichtspunt enorm. De sector draagt bij aan de culturele diversiteit van de EU en maakt het creatieve vermogen in het nieuwe digitale landschap goed zichtbaar.

De EU stimuleert de samenwerking tussen de lidstaten van de EU op dit gebied. In lijn met artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ondersteunt de EU ook hun activiteiten in de culturele en creatieve sector. Deze sector is een van de 14 industriële ecosystemen die worden onderscheiden bij de industriestrategie van de Commissie. De richtlijn audiovisuele mediadiensten is de basis voor een open en eerlijke EU-markt voor audiovisuele diensten en platforms voor het delen van videobestanden. De betrokken nationale wetgeving blijft daarbij van toepassing. Het nieuwe programma Creatief Europa 2021-2027 ondersteunt de culturele en creatieve sectoren met 2,44 miljard EUR. Daarmee kan culturele en linguïstische diversiteit worden bevorderd en kan worden gewerkt aan het concurrentievermogen en het economisch potentieel van de culturele en creatieve sectoren.

"