EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Audiovisuaaliala ja viestimet

Employment and social policy

Yli miljoona Euroopan unionin (EU) kansalaista työskentelee suoraan audiovisuaali- ja media-alalla. Siihen kuuluu perinteisen median (radiolähetykset, televisiotoiminta ja elokuvat) lisäksi, Internetin keksimisen jälkeen, monenlaisia uusia viestimiä aina digitaalijulkaisuista verkkopalveluihin.

EU edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä tällä alalla ja tukee niiden toimintaa luovalla alalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 ja 173 artiklan nojalla. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi määrittelee perustan audiovisuaalisten palveluiden avoimille ja tasapuolisille markkinoille EU:ssa. EU:lla on myös rahoitusohjelmia, kuten Luova Eurooppa (2014-2020), ja se edistää verkkosisällön jakelua, medialukutaitoa ja viestimien monipuolisuutta.