Talmhaíocht

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Bhí gá le táirgeadh bia a mhéadú agus le talmhaíocht a athstruchtúrú sna blianta tosaigh de lánpháirtiú na hEorpa i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda agus d’eascair an comhbheartas talmhaíochta (CBT) as seo.

Cinntíonn an CBT go mbíonn rochtain ag leath bhilliún saoránach an Aontais Eorpaigh (AE) ar sholáthar cobhsaí de bhia ardchaighdeáin ar phraghas réasúnta, agus cinntítear líon tábhachtach onnmhairí leis chomh maith. Tá ról tábhachtach aige freisin maidir le todhchaí na bpobal tuaithe, na sráidbhailte agus na mbailte a chosaint, mar aon leis an bhithéagsúlacht, an tírdhreach agus caighdeán an ithir.

Rinneadh athmhúnlú tábhachtach ar an CBT sa bhliain 2013 chun beartas níos cothroime, níos glaise, níos éifeachtúla agus níos nuálaí a chruthú, agus is beartas an-tábhachtach é go fóill, a chuireann le fás níos inbhuanaithe agus níos cuimsithí, ar príomhchuspóirí Straitéis 2020 an AE iad.