EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Jordbruk

Behovet av att öka livsmedelsproduktionen och omstrukturera jordbruket i början av den europeiska integrationsprocessen efter andra världskriget ledde till den gemensamma jordbrukspolitiken.

Den gemensamma jordbrukspolitiken ska se till att EU:s 500 miljoner invånare får en tillförlitlig tillgång till livsmedel av hög kvalitet till ett rimligt pris samt säkerställa en betydande export. Den spelar också en viktig roll för att trygga framtiden för samhällen, byar och städer på landsbygden, skydda den biologiska mångfalden samt bevara landskapet och markkvalitén.

Den gemensamma jordbrukspolitiken omarbetades grundligt 2013 för att den skulle bli mer rättvis, grön, effektiv och innovativ. Den har fortfarande avgörande betydelse genom att bidra till en mer hållbar och inkluderande tillväxt, vilket är viktiga mål i Europa 2020-strategin.